MAN ProfiDrive® - Výkony

MAN ProfiDrive® bezpečnostný tréning vodičov

Bezpečnostný tréning vodičov

Bezpečnostný a núdzový tréning vodičov, ako aj sprostredkovanie teoretických, praktických a zákonných podkladov pre osvojenie si správneho správania v kritických jazdných situáciách.

MAN ProfiDrive® tréningy efektívnosti

Tréningy efektívnosti

Teoretické, ako aj praktické, cvičenia na optimalizáciu bezpečného a hospodárneho spôsobu jazdy. Individuálne poradenstvo pre zlepšený rizikový manažment vo Vašom podniku.

MAN ProfiDrive® špeciálne tréningy

Špeciálne tréningy

MAN ProfiDrive® špeciálne tréningy vás odlišujú – nezáleží na tom, či v teréne, pri nákladnej doprave alebo rizikovom manažmente.

MAN ProfiDrive® základné tréningy

Základné tréningy

Teoretické sprostredkovanie zákonných nariadení, smerníc a spôsobov správania sa pri diaľkovej nákladnej doprave, ako aj individuálne školenia priamo na palube vášho vozidla.

MAN ProfiDrive® ďalšie vzdelávanie vodičov

Ďalšie vzdelávanie vodičov

MAN ProfiDrive® ponúka profesionálne a kvalifikované ďalšie vzdelávanie vodičov podľa zákona o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® – tréningy pre vodičov od profesionálov pre profesionálov

Svet nákladnej dopravy sa stáva čoraz komplexnejším: Zatiaľ čo doteraz sa dobrý vodič z povolania vyznačoval v prvom rade bezpečným a čo najhospodárnejším použitím nákladného vozidla, v súčasnosti sa čoraz viac do centra záujmu dostávajú požiadavky zákazníkov, zákony a smernice, ako aj všeobecné vedomosti o nových technológiách vozidiel. Všetky tieto faktory vždy nanovo definujú pracovné dni vodičov nákladných vozidiel, prevádzkovateľov vozových parkov, vodičov autoškôl a znalcov a pravidelne ich stavajú pred nové výzvy.

MAN ProfiDrive® ponúka kvalifikovaný tréningový systém, ktorý potreby vodiča posúva do centra záujmu a súčasne zohľadňuje aj požiadavky podnikateľov. Spektrum ponuky pritom zahŕňa všetko od teoretického ďalšieho vzdelávania na základe zákona o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov (BKrFQG) až po profesionálne a praktické školenia pre ešte bezpečnejšiu a hospodárnejšiu každodennú jazdu. Účastníci okrem toho profitujú z viac ako 30 rokov skúseností v predávaní teoretických a praktických poznatkov v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti v rámci cestnej premávky.


Ďalšie vzdelávanie na základe zákona o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov (BKrFQG)

Profesionálni vodiči musia každých päť rokov absolvovať ďalšie vzdelávanie v celkovom rozsahu 35 hodín, ktoré sú rozdelené do piatich tréningových jednotiek po 7 hodinách a zahŕňajú oblasti poznatkov jazdné vlastnosti, predpisy a dopravná bezpečnosť a bezpečnosť prostredia. Základ tvorí zákon o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov (BKrFQG) ako aj príslušné nariadenie (BKrFQV). Obidva predpisy definujú obsahy teoretických, ako aj praktických školiacich opatrení, ktoré sa majú sprostredkovať.

MAN ProfiDrive® vám ponúka možnosť absolvovať všetky zákonom stanovené opatrenia ďalšieho vzdelávania, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti jazdného personálu, ako aj zníženiu zaťaženia životného prostredia. Radi Vám poradíme pri všetkých otázkach týkajúcich sa opatrení, ako je De-minimis, plánovanie tréningov a realizácia.

Oblasti poznatkov podľa zákona o základnej kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní vodičov (BKrFQG)

 • Oblasť poznatkov 1 – Zlepšenie racionálnych jazdných vlastností na základe bezpečnostných pravidiel
 • Oblasť poznatkov 2 – Aplikácia predpisov
 • Oblasť poznatkov 3 – Zdravie, bezpečnosť premávky a prostredia, služobný výkon, logistika


Ovládacie zariadenie MAN

Poučenie o vozidle

Individuálne objasnenie a predstavenie najdôležitejších funkcií vozidla:

 • Oboznámenie sa s technikou vozidla
 • Bezpečné ovládanie všetkých komponentov vozidla


Nové technológie vozidiel

Technika nákladných vozidiel

Technika vozidla, ovládacie zariadenia, novinky

 • Predstavenie a vysvetlenie inovácii v technickej oblasti
 • Zopakovanie technických základov
 • Správne ovládanie techniky vo vozidle
 • Hospodárna jazda (teória)

Typ seminára: Teória


Digitálny tachograf

Sociálne predpisy

Časy riadenia a odpočinku, digitálny tachograf, prepravné povolenia a dokumenty

 • Objasnenie zákonných nariadení, smerníc a rámcových podmienok pre profesionálnu nákladnú dopravu
 • Objasnenie funkcií tachografu
 • Správna manipulácia s kartou vodiča

Typ seminára: Teória


MAN ProfiDrive® nákladné vozidlá

Zodpovednosť podniku

Bezpečnosť premávky a prostredia, kriminalita, služobný výkon, imidž a značka

 • Základné spôsoby správania, ktoré prispievajú k pozitívnemu imidžu podniku
 • Zvýšenie vnímavosti voči rizikám cestnej premávky
 • Nebezpečenstvo pohraničnej kriminality a prevádzania ilegálnych prisťahovalcov

Typ seminára: Teória


Osobný tréning pre vodičov

Sprevádzanie vodiča

 • Sprevádzanie jazdného personálu pri praktickom nasadení
 • Individuálny tréning pre každý druh nasadenia


Tréning vodičov MAN ProfiDrive®

Prehľad výhod školenia MAN ProfiDrive®

 • Ešte hospodárnejšia jazda vďaka tréningu MAN ProfiDrive® aj pre profesionálov
 • Vďaka správnemu používaniu tempomatu, intardéra, plynového pedálu a bŕzd ušetríte palivo a znížite opotrebenie aj náklady na údržbu
 • Po úspešnom absolvovaní tréningu je možné prejsť až 15 % cesty v čistom deceleračnom režime a minimálnou spotrebou nafty
 • Úspora nákladov až 30 %, ak spočítame aj opotrebenie a spotrebu.

Hospodárny spôsob jazdy

Tréning hospodárnosti

Predvídavý spôsob jazdy s malým opotrebovaním šetriaci palivo

 • Fyzikálne základy hospodárneho spôsobu jazdy
 • Jazdné cvičenia na optimalizáciu bezpečného a hospodárneho spôsobu jazdy

Typ seminára: Prax


Jazdné cvičenia s MAN ProfiDrive® nákladné vozidlá

Tréning hospodárnosti PLUS

Predvídavý spôsob jazdy s malým opotrebovaním šetriaci palivo, vrát. jedného týždňa Connected CoDriver

 • Fyzikálne základy hospodárneho spôsobu jazdy
 • Jazdné cvičenia na optimalizáciu bezpečného a hospodárneho spôsobu jazdy
 • Oboznámenie sa s Connected CoDriver pre lepšiu udržateľnosť (iba v spojení s MAN TeleMatics®)

Typ seminára: Prax


Rizikový manažment a tréning pre vodičov

Rizikový manažment

Analýza profilu škôd, vyhodnotenie rizika a realizácia tréningových opatrení

 • Analýza profilu škôd priamo vo vašom podniku
 • Vyhodnotenie rizika a realizácia tréningových opatrení

Bezpečnostný tréning vodičov

Bezpečnostný tréning vodičov

Oboznámenie sa s fyzikou jazdy a jazdnou dynamikou

 • Objasnenie fyzikálnych síl pôsobiacich pri jazde, oboznámenie sa s asistenčnými systémami
 • Praktické cvičenia pre kritické jazdné situácie, brzdenie v zákrutách, vyhýbanie náhle sa objavujúcim prekážam, brzdenie pri klesaní a na klzkej vozovke

Typ seminára: Prax


Tréning zabezpečenia nákladu

Tréning zabezpečenia nákladu

Zákony, predpisy, upevňovacie prostriedky a metódy zabezpečenia

 • Objasnenie fyzikálnych základov zabezpečenia nákladu
 • Zákonné ustanovenia a bezpečnostné predpisy
 • Špecifiká vozidiel, nákladov a upevňovacích prostriedkov

Typ seminára: Teória


Prvá pomoc a núdzový tréning

Núdzový tréning

Správanie sa v núdzových prípadoch, zdravie na pracovisku

 • Správne správanie v núdzových prípadoch, záchrana zranených osôb pri nehode
 • Základy ergonómie, prevencia zdravotných poškodení
 • Sprostredkovanie zásad pre vyváženú a zdravú stravu
 • Vplyv liečiv a drog

Typ seminára: Teória

Terénny tréning s MAN ProfiDrive® nákladné vozidlá

Terénny tréning

Bezpečná jazda v teréne s malým opotrebovaním

 • Sprostredkovanie fyzikálnych jazdných síl a špecifických vlastností terénu
 • Objasnenie špeciálnych funkcií vozidla
 • Hospodárny spôsob jazdy v teréne

Typ seminára: Prax


Tréning pre vodičov s dlhým nákladným vozidlom

Tréning s dlhým nákladným vozidlom

 • Zákonné predpoklady oprávňujúce na vedenie dlhého nákladného vozidla
 • Technické pokyny
 • Sú možné praktické jazdné cvičenia pre zvláštnosti dlhých nákladných vozidiel.


Špeciálny tréning pre cisternové vozidlá

Tréning pre cisternové vozidlá

Zvýšenie vnímavosti voči kritickým jazdným situáciám s cisternovým vozidlom

 • Objasnenie fyzikálnych síl pôsobiacich pri jazde, oboznámenie sa s asistenčnými systémami
 • Praktické cvičenia pre kritické jazdné situácie, ako je brzdenie v zákrutách alebo vyhýbanie náhle sa objavujúcim prekážkam
 • Špeciálne prispôsobené požiadavkám cisternových vozidiel


Špeciálny tréning pre ťažké nákladné vozidlá

Tréning pre ťažké nákladné vozidlá

Technika vozidla, ovládacie zariadenia, novinky

 • Predstavenie a vysvetlenie inovácii v technickej oblasti
 • Zopakovanie technických základov
 • Podrobný úvod do špecifických vlastností ťažkých nákladných vozidiel

Typ seminára: Teória


Intenzívny tréning

Intenzívny tréning

Princíp trénuj trénera

Tematické oblasti: Hospodárnosť a technika vozidla

 • Viacdenný tréning na doplnenie existujúcich poznatkov v oblasti techniky vozidiel a hospodárnosti
 • Jazdné cvičenia na optimalizáciu bezpečného a hospodárneho spôsobu jazdy

Tematická oblasť: Telematika

 • Viacdenný tréning k téme analýzy použitia MAN TeleMatics®
 • Jazdné cvičenia na optimalizáciu bezpečného a hospodárneho spôsobu jazdy
 • Rozpoznanie a porozumenie zobrazeniu údajov o použití

Ďalšie vzdelávanie pre učiteľov autoškôl

Ďalšie vzdelávanie vodičov

Ďalšie vzdelávanie podľa § 33a zákona o učiteľoch autoškôl


Ďalšie vzdelávanie znalcov

Ďalšie vzdelávanie znalcov

Ďalšie vzdelávanie pre skúšajúcich a znalcov


Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie tréningového personálu

Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie trénerov

Podľa smerníc DVR pre tréning jazdnej bezpečnosti a jazdy v teréne