Nákladné vozidlá 

Civilná ochrana sa spolieha na špeciály MAN 283 nových vozidiel na dekontaminovanie prostredia a na boj so živlami.

Nemecké Federálne ministerstvo vnútra si vybralo spoločnosť MAN ako dodávateľa flotily nových vozidiel 4x4 pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva. Nejde o prvú zákazku z tohto sektora – civilná ochrana v Nemecku sa spolieha na vozidlá MAN s pohonom všetkých kolies už roky.

Teraz ide o objednávku 164 špeciálov MAN TGM Euro 6 s nadstavbami vybavenými na dekontaminovanie ľudí a ďalších 119 s hadicovými navijakmi. Prvé vozidlá si už prevzali zástupcovia civilnej ochrany v Bonne.

Vozidlá, ktoré prepravujú výbavu na dekontaminovanie, sú postavené na šasi MAN TGM 18.340 4x4 s dvojitou kabínou pre pracovné tímy, výrobcom nadstavieb je firma Freytag. Konfigurácia označovaná ako „Decon P“ sa používa v prípade nehôd, ktoré zahŕňajú jadrové, biologické alebo chemické nebezpečenstvo, resp. nebezpečné materiály. Mobilné stanice určené na takéto zásahy možno postaviť rýchlo – je to komplex so stanmi a sprchovacími kútmi vybavený na dekontaminovanie ľudí, ktorí prišli do styku s nebezpečnými látkami a/alebo materiálmi. Vozidlá majú na palube generátory elektrickej energie, osvetľovacie jednotky, vyhrievacie telesá do stanov, svietidlá, ohrievače vody, cisterny s pitnou vodou a nádrže na odpadovú vodu. Ak treba, dekontaminačné vozidlá sa dokážu brodiť vodou do hĺbky až 80 cm. Sú vybavené voliteľným pohon 4x4 a automatizovanou prevodovkou MAN TipMatic, takže vodič sa sústredí iba na jazdu a vozidlo rýchlejšie dorazí na miesto zásahu.

Ďalších 119 truckov MAN TGM 13.250 4x4 so zapínateľným pohonom všetkých kolies je vybavených hadicovými navijakmi. Využijú sa napríklad v prípade rozsiahlych požiarov, keď sú potrebné dlhé hadicové vedenia alebo pri odčerpávaní veľkého množstva vody po búrkach či povodniach. V prípade výjazdu na zásah vodič môže zvoliť špeciálny režim automatizovanej prevodovky MAN TipMatic, ktorý aktivuje rýchlejšie akcelerovanie a podraďovanie.

Vozidlá vyhotovené v typickej hasičskej červenej farbe budú prevádzkovať požiarnici v celom Nemecku.