Nákladné vozidlá  |  Corporate  |  MAN SE 

Finančný rok 2010: MAN pokračuje v medzinárodnom raste

  • Prijaté objednávky za 15,1 miliárd € (v predchádzajúcom roku: 9,9 miliárd €), tržby 14,7 miliárd € (12,0 miliárd €)
  • Prevádzkový zisk 1,035 miliardy € (504 miliónov €)
  • Návratnosť predaja 7,1 % (4,2 %)
  • Navrhnuté dividendy: Zvýšenie na 2,00 € (0,25 €) na akciu
  • Výhľad na rok 2011: Rast výnosov medzi 7 % a 10 %, návratnosť predaja vzrastie minimálne o jeden percentuálny bod
  • Ďalší nárast so zameraním na krajiny BRIC
  • Plánovaný je nový závod v Rusku
  • Rekordný zisk a rozšírenie kapacity MAN Latin America
  • Rozhovory o užšej spolupráci so spoločnosťou Scania AB

Skupina MAN Group odštartovala finančný rok 2011 z pevnej pozície. „Vlani MAN získal späť silu. Prevádzkový zisk sa zdvojnásobil. Rok 2010 bol pre nás úspešný, čo potvrdzuje naše odborné znalosti a konkurencieschopnosť,” povedal Dr. Georg Pachta-Reyhofen, generálny riaditeľ MAN SE na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 21. marca 2011 v Mníchove. Súčasne s prevádzkovým ziskom 1,035 miliardy €, návratnosť predaja vzrástla medziročne zo 4,2 percent na 7,1 percent. V oblasti úžitkových vozidiel vykázala skupina prevádzkový zisk 528 miliónov € a návratnosť predaja 5,0 percent (0,7 %). MAN Diesel & Turbo a Renk vytvorili v oblasti energetiky prevádzkový zisk 491 miliónov €, pričom návratnosť predaja ostala na dvojcifernej hodnote 11,8 %. MAN Group vidí obchodný rok 2011 veľmi pozitívne: „Po dobrých úvodných mesiacov očakávame v roku 2011 nárast výnosov v rozmedzí 7 až 10 percent a rast návratnosti predaja minimálne o jeden percentuálny bod,” vysvetlil Frank H. Lutz, finančný riaditeľ MAN SE.

Na obchodných výsledkoch za uplynulý rok je evidentné celosvetové oživovanie ekonomiky. Príjem objednávok MAN Group stúpol o 53 percent na 15,1 miliardy €, a to znamená návrat na úroveň pred krízou. Trh sa očividne zotavoval v Nemecku i v zahraničí. V oblasti úžitkových vozidiel (v ktorej pôsobí MAN Truck & Bus a MAN Latin America) rastúci dopyt v Európe a pokračujúci boom v krajinách BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) výrazne zvýšil počet objednávok o 68 percent na 11,2 miliardy €.

MAN na to v priebehu finančného roka 2010 reagoval postupným redukovaním skrátenej pracovnej doby v Nemecku a Rakúsku až po úplné zrušenie tohto opatrenia koncom roka. To znamená, že biznis v oblasti úžitkových vozidiel úspešne prekonal finančnú a ekonomickú krízu a je pripravený na budúce výzvy – so zamestnancami, ktorí si počas obdobia skrátenej pracovnej doby vylepšovali kvalifikáciu absolvovaním odborných školení.

Príjem zákaziek v oblasti energetiky, v ktorej pôsobia spoločnosti MAN Diesel & Turbo a Renk, sa v roku 2010 tiež rapídne zvýšil (+24 %) na 4,0 miliardy €. Bolo to hlavne zásluhou pozitívneho vývoja v strategickej divízii Engines & Marine Systems (+37 %) a Renk (+79 %).

Príjmy MAN Group stúpli o 22 % na 14,7 miliárd € najmä v dôsledku oživenia v oblasti úžitkových vozidiel, kde ročný výnos 10,6 miliárd € znamená 36-percentný nárast a nárast predaja z 82 600 na 126 300 vozidiel. Príjmy zo sektora energetiky ostali na úrovni predchádzajúceho roka, teda 4,2 miliardy € (4,3 miliardy €).

Pozoruhodné čísla návratnosti predaja a zisky boli dôkazom pozitívnej výkonnosti vo všetkých oblastiach. Spolu s prevádzkovým ziskom 528 miliónov € narástol výnos z predaja v oblasti úžitkových vozidiel z 0,7 % na 5,0 %. Tomu napomohli v prvom rade rekordné príjmy v Latinskej Amerike, kde prevádzkový zisk MAN rástol rýchlejšie než tržby: Výnosy dosiahli úroveň 370 miliónov € (142 € miliónov), čo zodpovedá návratnosti predaja 11,8 %. Návratnosť predaja v oblasti energetiky ostala tiež na úrovni 11,8 percent, takže bola dvojciferná piaty rok po sebe.

Aby úspechy pocítili aj akcionári, spoločnosť medzi nich rozdelí časť svojho profitu. Výkonná a dozorná rada na výročnom valnom zhromaždení navrhne podstatne vyššiu dividendu vo výške 2,00 € (0,25 €) na akciu.

Rok 2010 potvrdil úspešnosť stratégie MAN Group zameranej na úžitkové vozidlá a energetiku. MAN významne posilnil svoju prítomnosť na rastúcich medzinárodných trhoch s dôrazom na krajiny BRIC. V roku 2011 sa zvýšia výrobné kapacity v Brazílii z 72 000 na 82 000 vozidiel a počet zamestnancov vzrastie o ďalších 400. Nákladné vozidlá MAN majú po prvýkrát zísť z výrobnej linky v Rusku začiatkom roka 2012. MAN je najväčším importérom ťažkých truckov a autobusov v Rusku.

Strategické partnerstvo so spoločnosťou Sinotruk v Číne naberá na obrátkach: MAN spolu s čínskym partnerom uvedie v roku 2011 nový modelový rad ťažkých nákladných vozidiel pre rozvíjajúce sa ekonomiky a rastové trhy. MAN už dnes predáva polovicu zo svojich truckov v jednej z krajín BRIC a podiel autobusov je ešte väčší. Je lídrom v segmente nákladných vozidiel v Brazílii, kde mu patrí 29-percentný trhový podiel. Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúci ropný a plynárenský priemysel má Brazília ďalší potenciál rastu v oblasti energetiky, v ktorej je MAN veľmi dobre zastúpený v Číne a Indii.

MAN Group očakáva, že oživovanie ekonomiky bude v roku 2011 pokračovať. V oblasti úžitkových vozidiel sa zameria na nárast príjmov medzi 10 až 15 %. V oblasti energetiky predpokladá, že príjmy ostanú na úrovni predchádzajúcich rokov – kvôli pomalšiemu zotavovaniu sa významných trhov, i keď naďalej sa počíta s návratnosťou v dvojciferných hodnotách. To znamená, že MAN v súčasnej dobe očakáva zvýšenie príjmov o 7 až 10 percent a nárast návratnosti predaja minimálne o jeden percentuálny bod. Z dlhodobého pohľadu budú obidve odvetvia obchodnej činnosti pravdepodobne rôznou mierou profitovať z výrazného rastu rozvíjajúcich sa ekonomík krajín BRIC, ktorý bude sprevádzať stúpajúci dopyt po doprave a energii.

MAN sa naďalej systematicky sústredí na stratégiu internacionalizácie a rast prostredníctvom spolupráce so silnými partnermi s cieľom využiť potenciál, ktorý ponúka globalizácia a technologické zmeny. „Nepustíme sa do tejto práce sami, ale spojíme naše know-how s našimi partnermi – spoločne budeme mať silnejšiu pozíciu. MAN a Scania sú správni partneri pre náročné úlohy, ktoré prinášajú nové technológie, napríklad hybridný pohon. Preto rokujeme so Scaniou o rôznych možnostiach tesnej spolupráce až po prípadné zlúčenie. Zabezpečíme, aby záujmy MAN, jeho akcionárov a 48 000 zamestnancov boli v plnej miere zastúpené,“ povedal Dr. Pachta-Reyhofen na výročnej tlačovej konferencii. MAN je naďalej otvorený rokovaniam so spoločnosťou IPIC, ktoré by viedli k rýchlemu vyriešeniu záležitosti ohľadne vlastníctva spoločnosti Ferrostaal. „Je to v záujme všetkých zainteresovaných strán, v prvom rade Ferrostaalu a jeho zamestnancov, nebudeme sa však dohadovať za každú cenu,“ dodal Dr. Pachta-Reyhofen.