Nákladné vozidlá 

Úspešný test asistenčných systémov MAN: Nižšia spotreba, viac bezpečnosti

Spoločnosť MAN sa podieľala na výskumnom projekte, do ktorého bolo zapojených celkovo 57 vozidiel u 21 logistických spoločností.

Európsky test euroFOT v reálnej cestnej premávke potvrdil prínos elektronických asistenčných systémov od MAN.

Spoločnosť MAN sa podieľala na výskumnom projekte, do ktorého bolo zapojených celkovo 57 vozidiel u 21 logistických spoločností. Ťahače testované v rámci Európy v diaľkovej doprave vybavené adaptívnym tempomatom (ACC) a systémom varovania pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu (LGS) prešli vyše 7,5 milióna kilometrov. Rozsiahly test, ktorý bol rozvrhnutý na 4 roky, skúmal efektívnosť elektronických asistenčných systémov v cestnej premávke s ohľadom na bezpečnosť, životné prostredie, ako aj ich využívanie, resp. akceptovanie vodičmi. Projekt mal tri fázy: Po úvodnej časti, ktorá zahŕňala špecifikácie a pilotné jazdy, nasledovali skúšky v praxi (trvali 16 mesiacov). Počas tejto fázy prebiehali analýzy správania sa vodičov pri jazde – najprv bez asistenčných systémov a potom s využitím adaptívneho tempomatu a systému LGS. Zbierali sa tiež informácie o subjektívnom vnímaní situácií vodičmi, čo poskytlo hlbší náhľad na to, ako systémy vplývajú na ich každodennú prácu a ako sú pri nej užitočné. Testovacia fáza sa skončila v júni 2012, potom nasledovala analýza vplyvu asistenčných systémov. Dlhodobé skúšky v praxi ukázali, že asistenčné systémy MAN nielenže zvyšujú bezpečnosť v každodennej premávke, ale majú aj pozitívny vplyv na spotrebu paliva: Pri využívaní adaptívneho tempomatu trucky počas testu spotrebovali v priemere o 2 % menej nafty.

Kvôli zhromažďovaniu údajov na cestách boli trucky vybavené dátovými záznamníkmi, ktoré svoje informácie posielali na centrálny server na ďalšie spracovanie. Špecialisti značky MAN a ostatní partneri projektu údaje spracúvali a vyhodnocovali. Výsledky aj skúsenosti vodičov jasne potvrdzujú pozitívny vplyv asistenčných systémov vo vozidlách MAN v reálnej cestnej premávke.

Výsledky testov v praxi

Vďaka adaptívnemu tempomatu bolo možné o viac ako 35 % zredukovať počet prudkých brzdení a tiež predchádzať kritickým momentom, akými sú napríklad náhle vyhýbacie manévre. Počet situácií, v ktorých bolo vpredu jazdiace vozidlo kriticky blízko k testovaciemu trucku, sa znížil zhruba o polovicu. Ak sa adaptívny tempomat nevyužíval, na typickej dennej trase dlhej približne 600 km došlo priemerne k šiestim kritickým situáciám. So zapnutým systémom ACC, ktorý udržiava bezpečný odstup, sa ich počet znížil na jednu. Okrem toho ACC prispieva k ekologickej a hospodárnej jazde: Spotreba vozidiel, ktoré sa zúčastnili testu, sa v priemere znížila o 2 % pri zvýšení priemernej rýchlosti približne o 1 %. Využívanie systému LGS sa zasa odrazilo na zlepšenom držaní stopy a hladšom riadení vozidla. Systém varovania pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu tiež pozitívne vplýval na ochotu vodičov používať smerové svetlá pri zmene jazdného pruhu.

Výsledky ankety medzi vodičmi

Anketa medzi vodičmi, ktorí sa zúčastnili testu, potvrdila pozitívne resumé z dát zozbieraných na cestách. Až 94 % vodičov si myslí, že adaptívny tempomat zásadným spôsobom zvyšuje bezpečnosť a 77 % opýtaných povedalo, že vďaka ACC bola ich jazda komfortnejšia. Väčšina účastníkov adaptívny tempomat používala čo najčastejšie, preferovali ho na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Vodiči tiež vraveli, že systém im pomáhal na úsekoch, kde je zakázané predchádzanie, počas nočných jázd a v nepriaznivom počasí. Aj systém LGS sa najviac osvedčil v takýchto podmienkach. V zozname výbavy, ktorú by vodiči preferovali pri nákupe nových truckov, by adaptívny tempomat bol na prvom mieste. Účastníci prieskumu celkovo hodnotili ACC ako jeden z najdôležitejších asistenčných systémov v trucku.

Adaptívny tempomat a systém varovania pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu sa dodávajú pre diaľkové trucky MAN a postupne aj pre autobusy značky NEOPLAN. Systém LGS je k dispozícii pre vozidlá nových modelových radov TG ľahkej a strednej triedy. Spoločnosť MAN využije cenné skúsenosti získané v testoch v bežnej prevádzke na optimalizáciu a ďalší vývoj asistenčných systémov pre vodičov. Získané údaje sa už využívajú na analyzovanie požiadaviek budúcich projektov.