Nákladné vozidlá 

Vylepšenia vlajkovej lode: v modelovom roku 2016 bude MAN TGX D38 ešte zaujímavejší

Hlavné inovácie:

■ EfficientCruise kombinovaný s EfficientRoll

■ Pohonné ústrojenstvo s prevodovkou TipMatic TX a novými užitočnými funkciami

■ Nový systém aktívnej bezpečnosti, svetlá LED pre jazdu cez deň a automatické dažďové/svetelné snímače

V rámci inovácií v modelovom roku 2016 pribudlo v ponuke pre vozidlá radu TGX D38 viacero zaujímavých prvkov výbavy. Pri ďalšom zdokonaľovaní top modelu značky MAN sa výrobca zameral na ďalšie znižovanie spotreby paliva a celkových nákladov na prevádzku vozidla: pohonné ústrojenstvo TGX D38 prešlo vlani v lete dôsledným vývojovým procesom a výsledkom je nová generácia automatizovaných prevodoviek MAN TipMatic TX spolu s rozšírenými funkciami komfortu ovládania vozidla a ešte ekonomickejšie fungujúci asistenčný systém EfficientCruise.

EfficientCruise a EfficientRoll

Keď MAN uviedol na trh svoj prediktívny tempomat EfficientCruise GPS, tento systém spravil dojem na zákazníkov i odborných novinárov tým, ako je prispôsobený potrebám vodiča, detailným zobrazovaním trasy a úsporou paliva cca 6 %. Doposiaľ si zákazníci prevzali okolo 9000 vozidiel s EfficientCruise.

Medzičasom MAN vylepšil činnosť systému EfficientCruise: v modeli 2016 prediktívny tempomat riadi aj režim jazdy EfficientRoll, ktorý využíva zotrvačnosť vozidla, takže kombinuje výhody obidvoch systémov. V spolupráci s funkciou EfficientRoll nový prediktívny tempomat EfficientCruise aktivuje jazdu pri voľnobežných otáčkach iba vtedy, keď to skutočne prinesie úsporu paliva. Pritom systém využíva informácie o trase z 3D máp, ktoré sú uložené v riadiacej jednotke. Okrem toho EfficientCruise aktívne zasahuje do výberu prevodových stupňov a preraďuje vždy ten najvýhodnejší prevodový stupeň v pravý čas pred začiatkom stúpania, aby nedošlo k prerušeniu hnacej sily počas jazdy do kopca. V krátkych stúpaniach sa systém pokiaľ možno úplne vyhýba podraďovaniu. Aby sa šetrilo palivo, na konci kopca vozidlo včas preradí na vyšší prevodový stupeň.

Okrem dát o geografických parametroch trasy z 3D máp systém využíva signály GPS o pozícii vozidla, takže dokáže automaticky jazdiť predvídavo. Inými slovami: zvýši tempo jazdy pred blížiacim sa stúpaním, čím maximálne zužitkuje vlastnú kinetickú energiu a pred vrcholom kopca „uberie plyn“, aby v nasledujúcom klesaní vozidlo pokračovalo len zotrvačnosťou. Využívanie systému EfficientCruise v diaľkovej doprave alebo regionálnej distribúcii prináša až 6-percentnú úsporu paliva – bez toho, aby sa predĺžil čas jazdy. Tento asistent znamená cennú pomoc vodičovi na dlhých tratiach, keď preberá na seba náročnú úlohu – akcelerovať vždy vtedy, kedy je to najvýhodnejšie.

V modelovom rade 2016 pokračuje spoľahlivý a osvedčený asistent bezo zmien: tempo jazdy a jednu zo štyroch možností tolerancie rýchlosti si zvolí vodič a na základe toho EfficientCruise vypočíta a udržiava optimálnu rýchlosť pre najefektívnejšie prekonanie stúpania, resp. následne pri jazde dolu kopcom ju adekvátne reguluje. Šofér môže kedykoľvek meniť toleranciu predvolenej rýchlosti, aby vyhovovala aktuálnym podmienkam. Štyri možnosti otestované v prevádzkových skúškach uľahčujú užívateľom výber správneho nastavenia. Po zapnutí systém automaticky zvolí úroveň 3, ktorá zodpovedá rozsahu odchýlky +/- 7 km/h od zadanej rýchlosti. Úroveň 4 umožňuje ešte väčšiu toleranciu smerom dolu i nahor – ak je veľmi slabá premávka, kým stupeň 1 a 2 sú vhodnou voľbou, ak je premávka hustejšia.

Optimalizovaná pohonná sústava s novými prospešnými funkciami

V najvýkonnejšom trucku MAN sa spája dynamika a ekonomická spotreba paliva. Zásluhou dvojstupňového prepĺňania motor poskytuje kompletný krútiaci moment už od 930 otáčok 1/min, takže maximálne hodnoty 2500 Nm (motor s výkonom 520 k), 2700 Nm (560 k) a 3000 Nm (640 k pre najťažšiu prevádzku) sú k dispozícii pri všetkých prevodových stupňoch.

Preto je TGX D38 ako šitý pre neobyčajne efektívnu diaľkovú dopravu pri nízkych otáčkach motora. Klient si môže vybrať vysoký stály prevod, ktorý šetrí palivo a pritom sa nezhoršuje ani komfort jazdy ani pružnosť motora. Pochopiteľne, MAN priebežne vyvíja celé pohonné ústrojenstvo modelu TGX D38 a do vozidla integroval inovovanú prevodovku MAN TipMatic TX s novými užitočnými funkciami.

Verzia automatizovanej prevodovky TipMatic TX s priamym prevodom je konštruovaná na krútiaci moment od 2500 do 2700 Nm. To znamená, že s motorom D38 vie MAN ponúknuť mimoriadne efektívnu konfiguráciu pohonného reťazca pre diaľkovú dopravu aj pre ťažné vozidlá pre nákladné súpravy s celkovou hmotnosťou až do 70 ton.

Prevodovka MAN TipMatic TX má výnimočne veľký rozsah odstupňovania 12 prevodov (16.69 – 1). Nízky prevodový pomer pre najvyšší prevodový stupeň je optimálny pre kombináciu so zadnou nápravou nastavenou pre diaľkovú dopravu, a teda šetriť palivo pri jazde pri veľmi nízkych otáčkach motora. Naopak vysoký prevodový pomer pri najnižších prevodových stupňoch umožňuje pomalú jazdu a pohodlné manévrovanie napriek nízkemu stálemu prevodu. Tým sa predlžuje životnosť spojky.

Zákazníci, ktorí si kupujú top model MAN, majú na výber širokú paletu užitočných funkcií pohonnej sústavy a tie garantujú, že vysoko výkonný TGX D38 je i vysoko efektívny.

■ Snímač sklonu svahu a aktívne tlmenie: vďaka integrovanému senzoru, ktorý vyhodnocuje stúpanie, TGX D38 pri výbere prevodového stupňa zohľadňuje aktuálne topografické parametre cesty. Hnacia sústava vždy zvolí správny prevodový stupeň bez ohľadu na to, či rozbieha do kopca prázdne alebo plne naložené vozidlo. Veľký rozsah prevodových pomerov a novo vyvinutý aktivátor spojky pomáha dosiahnuť hladké rozbiehanie a manévrovanie. Nová funkcia „Active Driveline Damping“ (aktívne tlmenie pohonnej sústavy) pomáha vodičovi rozbiehať vozidlo hladko aj v ťažkých prevádzkových podmienkach – vtedy cyklické pulzovanie aktivátora spojky pôsobí proti vibráciám v hnacom ústrojenstve.

■ Zdokonalené manévrovanie a funkcia, ktorá uľahčuje svojpomocné vyviaznutie z bahnistej alebo mäkkého podložia: MAN optimalizoval manévrovací potenciál novej generácie vlajkovej lode. Vzájomná súčinnosť medzi pedálom akcelerátora a ovládaním spojky funguje ešte precíznejšie, aby vodič mohol čo najpresnejšie manévrovať s vozidlom pri nakladacích rampách alebo manipulovaní s výmennými nadstavbami.

MAN TGX D38 má tiež funkciu rozhojdania vozidla, ktorá uľahčuje rozjazd napríklad na snehu alebo na stavenisku. Keď je aktivovaná, spojka sa rýchlo vypne zo záberu vždy, keď vodič uvoľní pedál akcelerátora a pri následnom zošliapnutí sa zapne, čo umožní vodičovi rozhojdať vozidlo dopredu/dozadu a napokon ho rozbehnúť. Pritom sa automaticky zaraďuje optimálny prevodový stupeň, ktorý znižuje krútiaci moment prenášaný na poháňané kolesá, aby sa predišlo prekĺzavaniu.

■ Speed shifting (zrýchlené preraďovanie): vďaka vylepšenej koordinácii medzi motorom, spojkou a prevodovkou dokáže MAN TipMatic TX rýchlejšie preraďovať medzi tromi najvyššími prevodovými stupňami (10., 11. a 12.). Čiže napríklad pri jazde do kopca prevodovka vie meniť prevodové stupne smerom nadol svižnejšie. To znamená kratšie prerušenie dodávky krútiaceho momentu, a teda úsporu paliva.

■ EfficientRoll: táto funkcia prevodovky je predurčená pre jazdu po autostrádach a na cesty diaľničného typu s miernymi klesaniami. Spotrebu možno znižovať dokonca aj na zdanlivo rovných úsekoch a nová generácia prediktívneho tempomatu EfficientCruise aktivuje EfficientRoll automaticky vždy, keď sa dá usporiť palivo. Vtedy vozidlo prepne na režim jazdy pri voľnobežných otáčkach a využíva vlastnú zotrvačnosť bez toho, aby motorová brzda spomaľovala tempo jazdy.

■ Idle Speed Driving (jazda na voľnobežné otáčky): využíva vysoký krútiaci moment 15,2-litrového motora pri nízkych otáčkach, čím poskytuje väčší komfort pri pomalej jazde a zároveň prispieva k úsporám paliva, napríklad pri hustej premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním alebo pri prechádzaní kruhových objazdov. Ak v takýchto situáciách vodič nebrzdí, vozidlo pokračuje v jazde pri voľnobežných otáčkach motora.

Nová generácia bezpečnostných systémov s kombináciou snímačov

Systém núdzového brzdenia (EBA – emergency braking assistant) patrí k štandardnej výbave radu MAN TGX D38. Toto zariadenie, ktoré je podľa legislatívy EÚ povinné pre novo registrované vozidlá od novembra 2015, sa týka aj prevažnej väčšiny truckov značky MAN. Systém núdzového brzdenia, ktorý montuje do svojich vozidiel spoločnosť MAN od júla 2015, spĺňa aj striktnejšie legislatívne požiadavky pre EBA Level 2, ktoré vstúpia do platnosti v novembri 2018. To znamená, že zákazník MAN už dnes získa veľmi hodnotný systém s parametrami, ktoré bude vyžadovať legislatíva až o tri roky.

Nová generácia systému núdzového brzdenia EBA od MAN kombinuje informácie z radaru v prednej časti vozidla a kamery namontovanej za čelným sklom. Takéto spojenie dvoch druhov snímačov umožňuje systému poskytnúť spoľahlivé informácie o situácii na ceste. Autá jazdiace vpredu alebo statické objekty môžu byť identifikované rýchlejšie a presnejšie, takže ak treba, systém dokáže spustiť núdzové brzdenie skôr. Vďaka tomu v kritickej situácii vozidlo spomaľuje rapídnejšie a zastaví sa o niekoľko rozhodujúcich metrov skoršie.

Systém EBA reaguje na blížiacu sa prekážku a na nereagovanie vodiča (brzdenie, zmena jazdného pruhu). Situáciu vyhodnocuje na základe množstva priebežne vykonávaných meraní. Najprv vystríha vodiča pred blížiacim sa rizikom kolízie prenikavým zvukovým signálom a vizuálnym varovaním na prístrojovom paneli. V tomto momente je už brzdová sústava pripravená na akciu a zapnú sa brzdové svetlá – kvôli včasnému upozorneniu vodičov vozidiel jazdiacich vzadu.

Okrem toho vo fáze varovania systém MAN EBA obmedzí krútiaci moment motora. To je pre nepozorného vodiča ďalšia zreteľná výstraha. Ak ani potom nekoná, vozidlo na okamih automaticky pribrzdí (varovné spomalenie). V prípade, že nebezpečenstvo kolízie je stále pravdepodobné a vodič naďalej nereaguje, EBA spustí razantné núdzové brzdenie, ktoré v ideálnych podmienkach zabráni zrážke s prekážkou, dokonca aj z plnej rýchlosti 80 km/h.

Interakcia radaru a kamery výrazne znižuje riziko neopodstatnených varovaní, keďže na rozpoznaní objektu sa podieľajú dve technológie. MAN tým dosiahol cieľ v čo najmenšej možnej miere obťažovať vodiča výstražnými signálmi.

Signalizovanie núdzového brzdenia (ESS)

Pri núdzovom brzdení sa zapne signál núdzového brzdenia ESS (Emergency Stopping Signal). Okrem brzdových svetiel systém rýchlo aktivuje aj výstražnú funkciu smerových svetiel a zvýšenou frekvenciou blikania signalizuje ostatným vodičom núdzovú situáciu. Prevádzkové testy potvrdili, že včasné varovanie pomáha predchádzať nehodám s nárazom zozadu.

Nový Lane Guard System (LGS) a adaptívny tempomat (ACC)

Nový Lane Guard System využíva najnovšiu technológiou z oblasti technických kamier. To prináša väčšiu presnosť monitorovania jazdného pruhu a minimum neodôvodnených varovaní. Asistent držania stopy LGS monitoruje pozíciu vozidla vzhľadom na jazdný pruh a vystríha vodiča, ak mimovoľne alebo z nepozornosti vybočí zo smeru jazdy bez zapnutia smerovky. Pracuje pri rýchlostiach nad 60 km/h. Komfort vodiča pri jazde vylepšujú prídavné funkcie: inovovaný systém sám zistí, ak sa vodorovné dopravné značenie zmení a aktivuje výstrahu len vtedy, ak sú čiary vľavo aj vpravo a majú určitú minimálnu šírku. Nový LGS počíta tiež s tým, že veľa vodičov kvôli bezpečnosti jazdí pri pravom okraji jazdného pruhu, a preto na tejto strane spúšťa výstrahu neskoršie. V krajinách, kde sa jazdí vľavo, sa systém automaticky nastavuje na ľavostrannú cestnú premávku.

Adaptívny tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control) predovšetkým na autostrádach alebo cestách diaľničného typu automaticky prispôsobuje rýchlosť, aby sa dodržiaval primeraný bezpečný odstup od vozidla jazdiaceho vpredu v tom istom pruhu.

Ide o inteligentný variant tempmatu, ktorý využíva aj brzdové systémy vozidla. Reprezentuje významnú podporu vodiča pri dlhých trasách po diaľniciach, pretože udržiavanie adekvátnej vzdialenosti medzi vozidlami podstatne zvyšuje bezpečnosť na cestách. Nový ACC využíva dva nezávislé systémy snímačov: radar a kameru. Keď radar zistí vozidlo jazdiace pred vami, vypočíta jeho rýchlosť, vzdialenosť a pozíciu vzhľadom k vášmu trucku. Kamera za čelným sklom zase rozpoznáva objekty a sleduje aj vodorovné značenie na vozovke. Radar aj kamera navzájom nepretržite komunikujú a porovnávajú svoje výsledky. To znamená, že vozidlo pred vami môže byť zistené s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou aj v náročných úsekoch. Systém MAN s kamerou a radarom funguje na zvlnených okresných cestách spoľahlivejšie, než keď sa ACC spolieha iba na radar.

Svetlá LED pre jazdu cez deň a dažďové/svetelné snímače

V prednej partii modelov TGS a TGX pribudlo nové denné LED osvetlenie pre jazdu cez deň. Výraznejšie štylizovaná horizontálne riešená svetelná linka je integrovaná v hlavných svetlách a bude permanentne aktivovaná za jazdy. Bočné bodové svetlá LED a denné osvetlenie LED majú odlišnú úroveň jasu. Denné LED svetlá zvyšujú viditeľnosť a podstatne znižujú spotrebu energie.

Od začiatku roka 2016 bude možné vybaviť automatickým systémom svietenia všetky modely (voliteľný prvok). Ak vodič na spínači svetiel zvolí funkciu „Auto“, stretávacie svetlá sa automaticky zapnú alebo vypnú – podľa vonkajších svetelných podmienok. Zažnú sa napríklad, keď padne súmrak alebo pri vjazde do tunela cez deň alebo za dažďa (ak sú trvale zapnuté stierače) – vždy na základe impulzu zo svetelného senzora. Prínosom je, že ostatní účastníci cestnej premávky za zhoršených svetelných podmienok lepšie vidia vaše vozidlo. Automatické osvetlenie sa v rámci voliteľnej výbavy dá skombinovať aj s dažďovým senzorom. Tento systém zapína a vypína stierače, pričom senzitívnosť sa dá nastaviť rotačným snímačom a na výber sú 4 rýchlosti, resp. intervaly stierania. Veľký povrch snímača v spodnom rohu čelného skla garantuje, že intenzita dažďa je detekovaná veľmi spoľahlivo.

Pozitívny dopad na TCO

Inovácie pre modelový rok 2016 pozitívne ovplyvnia celkové náklady na vlastníctvo vozidla (TCO). Jednoznačný profit v podobe úspor, ktoré prinesie kombinácia nového MAN EfficientCruise s EfficientRoll a prevodovka TipMatic TX, bude prevádzkovateľovi zrejmý pri údržbe vozidla. Ťahače radu TGX D38 sú odporúčanou voľbou aj pre flotily, ktoré majú svoje štandardy postavené na efektívnosti dopravy.

Vlani na jeseň MAN zorganizoval testovacie jazdy už s vozidlami TGX D38 modelového roku 2016, do ktorých zapojil zamestnancov i externých vodičov. Trucky boli vybavené novými zariadeniami na zvýšenie efektívnosti, jazdilo sa v severnom a vo východnom Bavorsku po trase so stredne náročnou topografiou. Proti sebe stáli dvaja siláci: súčasný top model pre diaľkovú kamiónovú dopravu TGX 18.560 4x2 BLS a predošlá vlajková loď MAN z obdobia Euro 5 – TGX 18.680 4x2 BLS s motorom V8, ktorý mal o 120 k väčší výkon. Výsledok hovoril jasne v prospech súčasného špičkového systému úspor paliva: spotreba o 15 % nižšia a ďalším pozitívnym aspektom bol fakt, že hospodárnejšie jazdiaci MAN TGX D38 mal prakticky rovnakú priemernú rýchlosť (rozdiel bol od 1 do 2 km/h). Vďaka MAN EfficientCruise, ktorý až 3 kilometre dopredu „vidí“ charakter trasy, sa vodič na konci jazdy cítil menej unavený. Vodič TGX V8 nemal možnosť využívať tento asistenčný systém, takže dovidel iba po koniec najbližšieho stúpania, a teda nedokázal vždy jazdiť tempom optimálnym pre danú trať.

Optický tuning: Modifikácie vonkajšieho dizajnu TGX

Ako ďalšiu novinku predstavuje MAN tri rôzne zostavy štylistických prvkov pre vozidlá radu TGX Euro 6. Sú v ponuke hneď od začiatku roka 2016 a možno nimi vylepšiť vonkajší vzhľad kamióna, resp. pridať mu na šarme. Optický tuning poteší vodičov, ktorí majú na kabínach radi niečo neštandardné. Tieto prvky na zákazku sa montujú priamo vo výrobe, takže nie je k nim potrebné riešiť dodatočné technické certifikáty – zákazník dostane všetky potrebné záznamy spolu s dokumentáciou k vozidlu.

Balík štýlových prvkov má dve úrovne, pričom kompletná zostava obsahuje schodíky a strešnú rampu s prídavnými reflektormi z nerezovej ocele, dve pneumatické húkačky na strechu a slnečnú clonu. K dispozícii je tiež individualizácia interiéru, keď zákazník dostane kožené obloženie, kožou potiahnuté sedadlá i multifunkčný volant. Ako býva pri balíkoch voliteľných prvkov zvykom, ceny sú výhodnejšie, ako keby sa jednotlivé doplnky objednávali samostatne.

Nové prvky pre rôzne modely MAN

Vylepšenia sa netýkajú iba radu MAN TGX D38. V nasledujúcej tabuľke je prehľad nových prvkov a modelov, pre ktoré sú k dispozícii.

* iba pre Euro 6

MAN TipMatic TX TGX D38*      
Nový MAN EfficientCruise TGX* TGS*    
LED svetlá pre jazdu cez deň TGX TGS    
Automatické svetlá a stierače TGX TGS TGM* TGL*