Nákladné vozidlá 

Výročné valné zhromaždenie 2014: MAN je opäť ziskový

Akcionári dostanú dividendu vo výške 3,07 € na akciu

Na výročnom valnom zhromaždení Dr. Georg Pachta-Reyhofen, generálny riaditeľ MAN SE, informoval akcionárov, že vo svetle mierneho ekonomického oživenia na mnohých trhoch, kde MAN pôsobí, je do budúcnosti optimistický. „Vývoj našich obchodných aktivít v prvom štvrťroku 2014 potvrdil náš predpoklad, že MAN v tomto roku pravdepodobne zaznamená mierny pokles tržieb z predaja v porovnaní s vlaňajškom. Očakávame však významný nárast prevádzkového zisku. V súlade s tým preto rentabilnosť predaja výrazne prevýši výsledok za rok 2013,“ povedal zhromaždeniu držiteľom podielov spoločnosti, ktoré sa konalo v nemeckom Hannoveri. Dodal, že zatiaľ nie je jasné, aký dopad na výsledky budú mať avizované reštriktívne menové opatrenia, ktoré ohlásila americká centrálna banka a pretrvávajúca dlhová kríza v Európe, ale najmä politická nestabilita na Ukrajine.

Po náročnom finančnom roku 2013 sa spoločnosť MAN v prvom kvartáli 2014 vrátila do zóny ziskovosti. „Je mnoho indícií, že obloha nad nami sa minimálne mierne vyjasní. Čo sa týka aktuálneho roka sme opatrní optimisti, hoci jasné slnečné lúče na nás ešte nesvietia,“ povedal Dr. Pachta-Reyhofen vo svojom prejave. Zmienil sa aj o tom, že jednou z výziev je trh úžitkových vozidiel v Brazílii, ktorý je pre MAN kľúčový. Divízia MAN Latin America zaznamenala jednoznačný pokles počtu prijatých objednávok a na obchodné výsledky mal negatívny dopad i nevýhodný výmenný kurz. Pritom ekonomické prostredie v krajine sa zlepšilo. Generálny riaditeľ MAN SE akcionárom tiež vysvetlil, že na trhu stále cítiť efekt zavedenia emisnej normy Euro 6, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2014.

Berúc do úvahy náročný finančný rok 2013 výkonná a dozorná rada spoločnosti navrhla valnému zhromaždeniu vyplatenie dividendy 14 eurocentov na akciu. Držitelia plávajúcich akcií však v každom prípade dostanú garantovanú dividendu vo výške 3,07 € za každý bežný aj preferenčný podiel zahrnutý do dohody so spoločnosťou Truck & Bus GmbH vo Wolfsburgu o dominancii a prevode ziskov a strát.

MAN je vo výbornej pozícii. „Rok 2013 bol rokom pozitívnych aj negatívnych výkyvov. Jedna vec však bola jasná: Ak nastanú vhodné ekonomické podmienky a my zahráme všetky naše tromfy, budeme úspešní,“ povedal Dr. Pachta-Reyhofen. Okrem lojálnych zamestnancov a veľmi dobrom postavení na trhoch k tomu prispievajú najmä spoľahlivé a inovatívne produkty.

Jednou z kľúčovým tém v prejave generálneho riaditeľa bol zemný plyn. Na toto palivo budúcnosti sa už dlhšie sústredia mnohé aktivity v oblasti úžitkových vozidiel, resp. energetike. MAN je svetovým trhovým lídrom v produkcii autobusov s pohonom na zemný plyn, v strednodobom horizonte by sa však tento typ paliva mohol stať aj alternatívou pre nákladné vozidlá.

Energetická revolúcia v Nemecku a s ňou spojený trend smerom k decentralizovanej výrobe energie je pre MAN veľkou príležitosťou: „Elektrinu bude nutné vyrábať lokálne a vtedy, keď bude potrebná. A naša ponuka pre elektrárne obsahuje perfektné produkty pre takéto konkrétne riešenia – naše motory a plynové aj parné turbíny. Sú ideálne napríklad pre výrobné zariadenia veľkých spoločností.“

Dr. Pachta-Reyhofen vyzdvihol výhody tzv. metódy premeny energie na plyn, ktorá by mohla vyriešiť akútny problém skladovania nadbytočnej energie z obnoviteľných zdrojov. Jednou z výhod je, že solárnu alebo veternú energiu možno plne ekologicky premeniť na syntetický zemný plyn. „Syntetický zemný plyn, ktorý sa takto vyrobí, sa dá jednoducho previesť do existujúcej plynovej rozvodnej siete a uskladniť ho v nej. Nemecko má veľké a vhodné zariadenia na skladovanie plynu. Plyn tiež možno podzemným potrubím presunúť tam, kde je potrebný, napríklad od Severného mora do Bavorska. To by si nevyžadovalo drahé a rozsiahle elektrické vedenia križujúce krajinu, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje. Spoločnosť MAN je do reťazca tejto metódy zaangažovaná viac než ktokoľvek iný: Od zariadení využívajúcich na výrobu elektriny energiu vetra cez technológie na produkciu i transport zemného plynu a jeho využitie v autobusoch na zemný plyn až po plynové elektrárne. A to je len jedna z tém, ktoré spadajú pod motto tohtoročnej výročnej správy: Zajtrajšok začína tam, kde je MAN.“