Technológia a kompetencia

Elektronický stabilizačný program (ESP)

Elektronický stabilizačný program (ESP)
Merné veličiny u ESP

Systém na reguláciu dynamiky jazdy

Ak vozidlu hrozí nebezpečenstvo šmyku alebo prevrhnutia, vodič musí bleskovo analyzovať situáciu a okamžite zareagovať, aby vozidlo dostal späť pod kontrolu. ESP neustále sleduje dynamický stav vozidla a v prípade hroziaceho šmyku alebo prevrhnutia automaticky zasiahne do riadenia motora a brzdového systému. Preto je schopný odhadnúť situáciu rýchlejšie ako najskúsenejší vodič a vozidlo udržovať v ovládateľnom stave v rámci fyzikálnych hraníc. Možno zmierniť typické nehodové situácie, ako rýchly prejazd zákrutou, klzký povrch, núdzové brzdenie a hektické vyhýbanie sa a znížiť riziko nehody.

Funkcia a ovládanie

ESP v sebe skrýva obe hlavné funkcie DSP (dynamický stabilizačný program) a ROP (ochrana proti prevrhnutiu). DSP zaisťuje stabilitu vozidla najmä pri nižšom súčiniteli trenia (napríklad na vlhkej, zasneženej alebo zľadovatenej vozovke). Zásadne zasahuje len vtedy, keď medzi požadovaným smerom jazdy a skutočným pohybom vozidla vznikne výrazný rozdiel. Roll Over Prevention (ROP) znižuje nebezpečenstvo prevrhnutia pri vysokom súčiniteli trenia na suchej vozovke.


Vybavením funkciou ESP je možné zabrániť až 44 percentám zo všetkých samostatných nehôd nákladných automobilov.

Nasledujúce veličiny sa merajú neustále a porovnávajú s momentálnou rýchlosťou jazdy:

  • Uhol natočenia volantu
  • Priečne zrýchlenie
  • Rýchlosť otáčania vozidla okolo zvislej osi