Technológia a kompetencia

MAN BrakeMatic

Suverénne správanie sa celej série TG pri brzdení zabezpečuje inteligentný systém MAN BrakeMatic s elektronicky riadenou brzdovou sústavou EBS, antiblokovacím systémom ABS a výkonnými kotúčovými brzdami na všetkých kolesách, resp. bubnovými brzdami na nápravách AP. Vozidlá TG ich pomocou získavajú potrebné metre na brzdnej dráhe – pre bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.

MAN EVB

Účinné brzdenie bez opotrebovania a kontrolovanú jazdu v klesaniach pri vysokých rýchlostiach umožňuje motorová brzda MAN EVB (EVB = Exhaust Valve Brake) až do brzdného výkonu 290 kW. Brzdný účinok motora sa krátkodobým otvorením vypúšťacích ventilov zvýši. Ďalším zlepšením je tlakom ovládaný systém MAN EVBec. Tu sa dosahuje ešte väčší brzdný moment pri dolnom rozsahu otáčok.

MAN EVBec

V rámci rozšírenia normálnej funkcie EVB je v prípade brzdy EVBec možné plynulé nastavovanie brzdného výkonu. Dosahuje sa reguláciou protitlaku výfukových plynov pomocou brzdovej klapky motora. Brzdová klapka motora ovládaná stlačeným vzduchom plynulo podľa požadovaného brzdného výkonu, uzatvára výfukové potrubie, a vytvára tak potrebný protitlak výfukových plynov pre valce. Riadiaci počítač FFR pomocou snímača zaznamenáva aktuálny protitlak výfukových plynov a pomocou proporcionálneho ventilu zabezpečuje zodpovedajúcu reguláciu tlaku nastavovacieho valca. Odstupňovaná reakcia systému dlhodobého brzdenia umožňuje dávkované použitie počas prevádzky. Týmto spôsobom možno dosiahnuť jemné, netrhané brzdenie.

Kombinácia z výkonnej motorovej brzdy EVBec a vodného retardéra MAN PriTarder® vás presvedčí ako efektívny a hospodárny brzdový systém: v protiklade k bežnému retardéru pracuje vodný retardér priamo s vodou chladiaceho okruhu.

MAN PriTarder® je ako intardér zapojený do manažmentu odľahčovacej brzdy MAN BrakeMatic: pri radení/vysúvaní spojky sa pripojí prevádzková brzda, aby sa brzdná sila pri radení neprerušila (Reblending).