Technológia a kompetencia

Systém Continuous Damping Control (aktívna priečna stabilizácia)

Inteligentné tlmenie vo všetkých polohách

Systém Continuous Damping Control (CDC) vypočítava aktuálne potrebnú silu v tlmičoch podľa zaťaženia vozidla a kvality vozovky pri brzdení alebo zrýchľovaní, pri prejazde zákrutami alebo v kopcovitom teréne.

Riadiaca jednotka, mozog celého systému, elektromagneticky riadi proporcionálny ventil, ktorý určuje množstvo oleja pritekajúceho do tlmičov. Ak sa na ventile vyskytne vyššie napätie, zníži sa prietok v tlmiči. Olej tečie pomalšie, tlmenie je „tvrdšie“. Systém každých 25 milisekúnd prepočítava a reguluje tlmiacu silu, a týmto spôsobom permanentne kontroluje celú jazdnú situáciu.

Výškové a tlakové snímače na vozidle dodávajú údaje potrebné na výpočty. Aj zbernica CAN-Bus zásobuje riadiacu jednotku tlmenia potrebnými informáciami: rýchlosť jazdy, signál oneskorenia a zrýchlenia, priečne zrýchlenie a rýchlosť kolies sa používajú na presné výpočty. Systém CDC prispôsobuje základné tlmenie, ktoré vládne za normálneho stavu, novým okolnostiam na milisekundy presne.

Základné nastavenie tlmenia sa môže meniť v dvoch stupňoch, medzi ktorými môže vodič pohodlne voliť prostredníctvom prepínača. Dynamická stabilizácia zaťaženia má ďalšie výhody: systém CDC znižuje opotrebovanie pneumatík a šetrí povrch vozoviek.


Vysoká bezpečnosť, výhodnejšia poistka

Systém CDC tendenčne skracuje brzdnú dráhu, riadenie reaguje rýchlejšie a vozidlo sa správa komfortnejšie a je ovládateľnejšie. Vodičovi pomôže udržať si kontrolu nad vozidlom aj v kritických situáciách. Nákladný automobil so systémom CDC je zárukou vysokej bezpečnosti.

Niektoré poisťovne sú také presvedčené o výhodách tohto systému, že chcú ponúknuť výhodnejšie poistky. Najmä v prípade nákladných automobilov, kde treba počítať s rôzne sa meniacimi nákladmi a polohami ťažiska, predstavujú pridanú hodnotu v otázkach stability vozidla, správania sa pri prejazde zákrutami a bezpečnosti. Šetria sa vozidlo a náklad, výrazne sa zvýši životnosť komponentov a výrazne sa zníži nebezpečenstvo nehôd.