Technológia a kompetencia

MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Pre dopravcov je rozhodujúce prísť na miesto určenia bezpečne a včas aj v prípade, ak podmienky na komunikáciách nie sú práve optimálne. Okrem konvenčného pohonu zadnej nápravy a klasického pohonu všetkých kolies ponúka spoločnosť MAN inovatívny pohon prednej nápravy HydroDrive® slúžiaci na zvýšenie trakcie cestných vozidiel s dočasným nasadením v teréne. Ako jediný výrobca na trhu poskytuje MAN systém HydroDrive® tak pre vozidlá s manuálnou prevodovkou, ako aj pre vozidlá s automatickou prevodovkou.

V porovnaní s vozidlom s konvenčným pohonom všetkých kolies váži systém HydroDrive® až o 750 kilogramov menej a spotrebuje aj menej pohonných hmôt. Okrem toho poháňaná predná náprava ponúka dodatočné bočné vedenie – čo práve v zimných podmienkach predstavuje dôležitý bezpečnostný aspekt.

Vodič sa sám rozhoduje, či má dodatočná hnacia sila s HydroDrive® zasahovať automaticky alebo či chce systém zapínať manuálne, keď sa vyžaduje zvýšená trakcia.


Väčšia trakcia obratom ruky

MAN HydroDrive® je ideálny pohon na občasné nasadenie v teréne a v situáciách, v ktorých je potrebná väčšia trakcia na prednej náprave. Vozidlá s pohonom MAN HydroDrive® sú v prvom rade cestné vozidlá, pri ktorých sa možnosti použitia rozšíria vďaka hydrostatickému prednému náhonu.

Typické situácie, v ktorých možno zapojiť MAN HydroDrive®, sú napríklad:

  • nespevnené komunikácie, ako poľné cesty a staveniská
  • klzký podklad, ako blato, ľad a sneh
  • cestné profily v kopcovitom teréne

MAN HydroDrive® ukazovateľ
MAN HydroDrive® ukazovateľ na centrálnom displeji

Otočný spínač pre MAN HydroDrive®
Otočný spínač pre MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Hydrostatický pohon prednej nápravy možno zapnúť otočným spínačom aj počas jazdy so záťažou. Od rýchlosti jazdy cca 28 km/h sa automaticky vypne. Ak rýchlosť klesne pod 23 km/h, automaticky sa opäť zapne. Aktivovaný pohon MAN HydroDrive® zobrazuje kontrolná žiarovka na displeji vodiča.

MAN HydroDrive® má na výstupe prevodovky umiestnené hydraulické čerpadlo, ktoré napája motory v nábojoch prednej nápravy. Táto geniálne jednoduchá, robustná technológia nevyžadujúca údržbu, sa z hľadiska spotreby pohonných hmôt a opotrebovania dá porovnať s konvenčným pohonom zadnej nápravy a voči klasickému pohonu všetkých kolies ponúka rad výhod. Použitím hydrostatických motorov odpadá rozdeľovacia prevodovka typická pre klasický pohon všetkých kolies. Okrem toho sa pri použití systému MAN HydroDrive® v cestnej premávke poháňa len zadná náprava, hydraulické čerpadlo a motory v nábojoch nezvyšujú trenie. Naproti tomu pri pohone všetkých kolies sa otáčajú prenosové prvky pohonu prednej nápravy aj v prípade, že je pohon vypnutý.

Výhody MAN HydroDrive®:

  • Priaznivá spotreba pohonných hmôt
  • Úspora hmotnosti, resp. zvýšenie užitočného zaťaženia o zhruba 750 kg voči klasickému pohonu všetkých kolies
  • Nie je potrebná zvýšená konštrukcia, celková výška zostane rovnaká a zachová sa ťažisko vozidla
  • Zlepšenie bezpečnosti jazdy zvýšenou trakciou a lepším vedením stopy na nespevnenom povrchu a v zimných podmienkach
  • Prenos brzdného účinku motora v decelerácii na prednú nápravu a tým lepšie rozdeľovanie brzdnej sily