Zažite MAN

Odvetvové kompetenčné centrá

Nielen doprava ťažkých nákladov, stavebná, diaľková alebo distribučná doprava – každé odvetvie so sebou prináša špeciálne požiadavky. My zo spoločnosti MAN Truck & Bus vám k tomu poskytujeme vhodné riešenia. V odvetvovom kompetenčnom centre (BCC) salónu Truck fórum v Mníchove si môžete vyskúšať kompletné riešenia vozidiel vrátane nadstavieb a priamo na mieste sa presvedčiť o našej kompetentnosti a znalostiach technológií.

Odvetvové kompetenčné centrum vám predstaví viac ako 30 riešení vozidiel vrátane nadstavby. Naši experti vám detailne zodpovedia vaše otázky, vysvetlia vám koncept a techniku vozidiel, predstavia vám nadstavby a predvedú špeciálne funkcie.

Odviezli by ste si vozidlo najradšej hneď k vám? Naše vozidlá hlavných odvetví sú pripravené na okamžitý odber. Najlepšie na tom je: bežné lehoty na dodanie kompletného vozidla pri tom neplatia.

Prezrite si tu aktuálne dostupné kompletné vozidlá:

Trucks to go

Kontaktujte nás, a snáď to bude pre vás znamenať: nemusím čakať, môžem štartovať.

V odvetvovom kompetenčnom centre sa cielene venujeme špeciálnym požiadavkám jednotlivých odvetví a predstavujeme vám riešenia vozidiel vrátane nadstavieb.

Nielen stavebné odvetvie alebo odvetvie nápojov, diaľková doprava a doprava ťažkých nákladov, ale aj preprava čerstvých a mrazených tovarov, preprava nábytku a automobilov: na poskytnutie vysokej miery bezpečnosti investícií musia koncepty vozidiel zodpovedať špeciálnym požiadavkám odvetvia a spĺňať individuálne záujmy zákazníka.

Naši skúsení experti poznajú odvetvia a ich trhy. Do najmenšieho detailu ovládajú techniku vozidiel MAN, vedia o zmysluplných riešeniach nadstavieb a zohľadňujú zákonné rámcové podmienky.

Profitujte aj vy z preukázaného odvetvového konceptu MAN a získajte viac informácií

  • o ideálnych systémových riešeniach techniky podvozkov a nadstavieb na optimalizáciu vášho vozového parku
  • efektivite prepravy – na najhospodárnejšie použitie vozidiel
  • hospodárnej a bezpečnej jazde
  • zaistení nákladu
  • smernici EÚ o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov z povolania
  • aktuálnych témach z jednotlivých odvetví
  • zákonných rámcových podmienkach

Tešíme sa na vašu návštevu!

Skúšobná jazda povie viac ako tisíc slov

Celkom podľa tohto hesla sprístupňujeme teraz pre vás možnosť dostačujúcej testovacej jazdy s kompletným vozidlom podľa vášho záujmu.

Podniknite skúšobnú jazdu s vozidlami pre vašu oblasť použitia z MAN Trucknology® RoadShow (TRS).

Kontaktujte, prosím, na tento účel vaše najbližšie servisné stredisko MAN alebo pošlite e-mail na adresu TRS@man.eu.

Presvedčil vás MAN už počas testovacej jazdy?

V odvetvovom kompetenčnom centre si môžete príslušné vozidlo ihneď prevziať. Získajte viac informácií o našom Trucks to go.